Lưu trữ thẻ: tablesoccer

Lập kỷ lục bi lắc thế giới 2021 cùng LET’S FOOS

kỷ lục bi lắc 2021

Mục tiêu kỷ lục bi lắc thế giới là “CÓ NHIỀU NGƯỜI CHƠI BI LẮC NHẤT TRONG 24 GIỜ”. Yêu cầu tối thiểu cho lần thử đầu tiên vào tháng 6 là: 250 người tham gia ở 50 địa điểm khác nhau

Contact Me on Zalo
Phone