fbpx

Bàn bi lắc thi đấu Fireball được tổ chức bi lắc thế giới ITSF – International Table Soccer Federation công nhận chính thức được sử dụng trong các giải thi đấu trên thế giới như: World Cup, International Series, Master Series and Pro Tour do ITSF events.

bàn bi lắc fireball world cup
bàn bi lắc fireball world cup
Call Now Button