Lưu trữ thẻ: KOMM KICKERN

Lập kỷ lục bi lắc thế giới 2021 cùng LET’S FOOS

kỷ lục bi lắc 2021

Mục tiêu kỷ lục bi lắc thế giới là “CÓ NHIỀU NGƯỜI CHƠI BI LẮC NHẤT TRONG 24 GIỜ”. Yêu cầu tối thiểu cho lần thử đầu tiên vào tháng 6 là: 250 người tham gia ở 50 địa điểm khác nhau

Kỷ lục bi lắc thế giới về số người chơi bi lắc ngày 26/27 tháng 8

the best world record is the one you are part of.

Views: 604LET’S FOOS COUNT DOWN HÃY LÀ MỘT PHẦN TRONG KỶ LỤC BI LẮC THẾ GIỚI THE BEST WORLD RECORD IN THE ONE YOU ARE PART OF.Weltrekord Tischfußball | Foosball World Record | ONLINE TOURNAMENT GIỚI THIỆU KỶ LỤC BI LẮC THẾ GIỚI VỀ SỐ NGƯỜI CHƠI BI LẮC NGÀY 26/27 THÁNG 8 Nhằm thúc […]

Contact Me on Zalo
Phone