Tag Archives: online meeting

ITSF họp online meeting lần 1

itsf online meeting

ITSF gửi thư mời thành viên dự họp online meeting được gửi tới toàn thể thành viên của ITSF Ban chấp hành ITSF và các ủy ban rất vui mừng khi các thành viên tham gia cuộc họp hàng tháng đầu tiên. Nội dung buổi họp online meeting hàng tháng lần 1 Chủ tịch ITSF […]

Call Now Button