Tag Archives: Lịch sử bi lắc ở Hoa Kì (Mỹ – American)

Lịch sử bi lắc ở Hoa Kỳ – Mỹ (American) từ năm 1960 đến 2003

Lịch sử bi lắc ở Mỹ

Visits: 163Bi lắc ở Hoa Kỳ – Mỹ vào năm 1960 Lawrence Patterson được gọi đi làm nhiệm vụ tại Berlin (Đức) Trong khi đóng quân tại nước Đức, Patterson thu xếp với một nhà máy ở Đức để có quyền nhập khẩu trò chơi bi lắc sang Hoa Kỳ hiện đang rất phổ biến […]

Contact Me on Zalo
Phone