Bóng bi lắc thi đấu chuyên nghiệp fireball ball ITSF 2021

150k 

Bóng bi lắc thi đấu chuyên nghiệp fireball ball ITSF 2021 đạt tiêu chuẩn dùng cho bàn bi lắc thi đấu Fireball, ở các giải đấu lớn trong khu vực châu á (ITSF – ASEAN) như: korea, taiwan, japan.

Còn hàng (có thể đặt hàng trước)

Bóng bi lắc fireball ball ITSF NEW
Bóng bi lắc thi đấu chuyên nghiệp fireball ball ITSF 2021

Còn hàng (có thể đặt hàng trước)

Call Now Button