Bóng bi lắc fireball ball ITSF 2021

Bóng bi lắc fireball ball ITSF 2021 đạt tiêu chuẩn dùng cho bàn bi lắc thi đấu Fireball, ở các giải đấu lớn trong khu vực châu á (ITSF – ASEAN) như: korea, taiwan, japan.

250.000 180.000

còn 8 hàng (có thể đặt hàng trước)

Bóng bi lắc fireball ball ITSF NEW
Bóng bi lắc fireball ball ITSF 2021

250.000 180.000

Call Now Button