fbpx

1tr830 1tr980 

Bàn bi-a bida billiard mini M102A (Bóng 31mm) – M102B (Bóng 38mm) cao cấp giá rẻ 102x50x23 cm

  • Kích thước bàn bida mini: 102x50x23 cm
  • Kích thước đóng gói: 108x59x12 cm
  • Trọng lượng đóng gói: 11kg
  • Trọng lượng bàn bida mini: 10kg
  • Bóng billiard ball: 31mm
Bàn bi-a bida billiard mini M102
Bàn bi-a bida billiard mini M102 nhập khẩu giá rẻ + bi sứ 31mm (M102) và 38mm (M103) + vải nỉ + gậy gỗ 90cm
Call Now Button