Bàn bi lắc Harvard Black 1C SKU Jx 101c

Bàn bi lắc Harvard Black 1C SKU Jx 101c là loại bàn phổ thông giá rẻ được gia đình và nhân viên văn phòng chọn vì giá cả hợp lý đạt các tiêu chuẩn kĩ thuật để tổ chức các giải đấu bi lắc không chuyên.

Call Now Button