Contact

Address

Club: 47 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Warehouse: 54 Nam Hồng, Thanh Xuân, Hà Nội

Email

foosballvietnam@gmail.com

Phone

Call : +(84) 986032023

Time

Monday - Sunday: 8AM - 8 PM

Gửi thông điệp

Hãy để lại lời nhắn nếu bạn cần tôi giúp đỡ

Chuyển lên trên

×